top of page
2022 04 Logo Harteveldt FINAL_Tekengebied 1.png

WERKGROEPEN
 

De vrijwillige inzet die onze leden leveren zorgt er mede voor dat de coöperatie voor een redelijke prijs groenten kan blijven leveren aan de leden. Een van de manieren om een bijdrage te leveren is deelname in een van onderstaande werkgroepen die ieder een eigen taak vervullen binnen de coöperatie en hier op hun eigen manier invulling aan geven. Wanneer leden interesse hebben om aan een van onderstaande werkgroepen deel te nemen dan kan dit kenbaar worden gemaakt via: info@harteveldt.nl.

 

Landhulp
De werkgroep landhulp werkt onder direct toezicht van de boer. De deelnemers verrichten allerlei werkzaamheden op het land om de boer te ondersteunen. Dit kunnen werkzaamheden zijn zoals zaaien, planten en onkruid bestrijden. De wekelijkse oogst is een van de hoogtepunten voor de landhulpgroep.

Aanspreekpunt voor de landhulpgroep is onze tuinder Glenn Coenen.

 

Distributie
De werkgroep distributie zorgt voor het wekelijks verdelen van de groenten onder de leden. Deze werkgroep heeft het meeste contact met onze leden. Daarnaast zorgt deze werkgroep dat in geval van overdaad de rest-groenten op een goede plek terechtkomen.

Aanspreekpunt voor de distributiegroep is Maddy Caris.

 

Communicatie
De werkgroep communicatie zorgt voor de communicatie met onze leden maar ook met andere doelgroepen. De middelen die de werkgroep hiervoor gebruikt zijn nieuwsbrieven, de website en social media.

Aanspreekpunt voor de communicatiegroep is Renée Broers.

 

De Veldtkeuken
Deze werkgroep inspireert leden om de groenten van de coöperatie te verwerken tot smakelijke gerechten. Ze delen achtergrondinformatie en recepten in de wekelijkse nieuwsbrief. Deze recepten worden ook opgeslagen in een database, die via de website toegankelijk is voor leden. De Veldtkeuken kan op verzoek ook zorgen voor iets lekkers bij interne activiteiten.

Aanspreekpunt voor De Veldtkeuken is Aniek Lumens.

 

Klussen
Dit is een groep van handige leden, die Harteveldt ondersteunt bij allerlei klussen die moeten worden uitgevoerd.

Aanspreekpunt voor de klusgroep is onze tuinder Glenn Coenen.

Contact
bottom of page