Wat zou het kunnen worden?

De contouren van Harteveldt staan op papier. Vanaf de zomer van 2021 zet een groep betrokken burgers de schouders onder het daadwerkelijk van de grond krijgen van de coöperatie en de boerderij. Maar wat zou het kunnen worden?

 

Er zullen gewassen groeien, fruitbomen en -struiken staan en wellicht lopen er op termijn dieren in de weides.

Als lid van de coöperatie betaal je contributie waarmee de kosten worden gedekt. Wat je daarvoor terugkrijgt is naar verwachting tussen de 40 en 52 weken per jaar groenten, fruit, kruiden en misschien later ook wel eieren en vlees van eigen boerderij.

Ontmoetingserf

Rond de boerderij kan een open erf ontstaan, waarbij leden,  vrijwilligers en andere bezoekers samenkomen. Je ziet er mensen die met elkaar waardevolle activiteiten ontwikkelen, voor henzelf en anderen. Het is dus nadrukkelijk een sociaal project dat zich kan ontwikkelen tot een duurzame mini-maatschappij.

Misschien ontstaan er op termijn wel mogelijkheden om te komen tot innovatieve woonvormen, waarbij de boer van dienst ook zorgt voor het groenbeheer. En wat denk je van het geven van (buiten)onderwijs, natuureducatie en beleving in een fraai landschap en het verlenen van zorg of het runnen van een restaurant?

Het zijn zomaar wat ideeën.

Wat kost dat dan?

De eenmalige kosten voor de op- en inrichting van de coöperatieve boerderij, worden samen opgebracht. Wat de eenmalige kosten zijn per huishouden is onder meer afhankelijk van de hoeveelheid inrichtingswerk op de in te richten akkers. De inschatting nu is dat je per huishouden eenmalig 500-1000 euro investeert.

Ook de jaarlijkse kosten worden gedeeld. De contributie, die in een algemene ledenvergadering wordt vastgesteld, bedraagt naar verwachting minder dan 10 euro per persoon per week.