top of page
2022 03 Logo Harteveldt FINAL.png

PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring initiatief Harteveldt

De initiatiefnemers van coöperatie Harteveldt verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

Doeleinden van gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u geïnteresseerd bent in Harteveldt en hierover meer informatie wenst.

Informatie over de gegevensverwerking
U vraagt informatie aan op een van de volgende manieren;

  1. U bekijkt onze website Harteveldt.nl. Hiervoor is uitwisseling van gegevens niet noodzakelijk.

  2. U meldt via het formulier op onze site of de Intentieverklaring dat u interesse hebt in het initiatief. U geeft uw e-mailadres, woonplaats en voor- en achternaam op, die enkel en alleen worden gebruikt ten behoeve van onze communicatie met u.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
We zorgen voor een passende beveiliging van uw persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en conform de huidige stand van techniek en geldende standaarden. Alleen medewerkers voor wie het noodzakelijk is, hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Cookies
Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om u aan te melden voor een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze site beter op gebruikswensen aan te passen. Dit gebeurt door zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser. Harteveldt verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking stelt.

Inzage, wijzigen en verwijderen persoonsgegevens
Op ieder moment hebt u het recht om uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen in te zien. U kunt ons ook altijd verzoeken de persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Voor meer informatie en vragen over uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via info@harteveldt.nl.

Wijziging van privacyverklaring
De tekst van deze privacyverklaring kan, zonder voorafgaande aankondiging, te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website zijn gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 april 2022.

Contact
bottom of page