top of page
2022 03 Logo Harteveldt FINAL.png

PRAKTIJK
 

Harteveldt is een coöperatie die duurzaam voedsel produceert voor haar leden. De grond waarop we telen en de wensen die in het najaar van 2021 van aspirant leden zijn ontvangen, zijn input voor het teeltplan 2022. Dat geeft aan waar en wanneer welke van de tientallen soorten groenten worden gezaaid en geplant. De verwachting is dat begin juni de eerste oogst uitgedeeld kan worden.

Harteveldt is een coöperatie die duurzaam voedsel produceert voor haar leden. De grond waarop we telen en de wensen die in het najaar van 2021 van aspirant leden zijn ontvangen, zijn input voor het teeltplan 2022. Dat geeft aan waar en wanneer welke van de tientallen soorten groenten worden gezaaid en geplant. De verwachting is dat begin juni de eerste oogst uitgedeeld kan worden.

Op dat moment gaan we via automatische incasso ook de nog vast te stellen contributie innen. Dit gebeurt op basis van de begroting waarin onder meer kosten voor de boer, pacht, inhuur extra arbeid, advies en plant- en zaaigoed.  Een besluit hierover staat op de agenda voor de eerste ledenvergadering. Elk lid wordt daarvoor uitgenodigd.

Elk huishouden dat lid is, bepaalt zelf hoeveel monden het afneemt en dus hoeveel contributie je als huishouden betaalt. De wekelijkse oogst verdelen we over de monden. Heb je meer monden, dan krijg je meer te eten. Het aantal monden hoeft overigens niet gelijk te zijn aan de grootte van je huishouden. Je kunt het aantal monden dat je afneemt twee keer per jaar wijzigen.

De inschatting van het oprichtingsbestuur is dat de contributie circa 7 euro per mond per week bedraagt. De exacte contributie wordt vastgesteld door de ledenvergadering op basis van een gedetailleerde begroting. Het is belangrijk om je te realiseren dat de hoeveelheid en het soort voedsel dat van het land komt varieert over de seizoenen. De contributie is echter voor het hele jaar gelijk. Je bent dus geen consument bij Harteveldt, maar mede-eigenaar en -ondernemer. Gedurende de eerste jaren proberen we door het bijkopen van producten te zorgen voor een volledig pakket van groenten en fruit tijdens het grootste gedeelte van het jaar. Uiteindelijk willen we overstappen naar alleen producten uit eigen teelt.

pexels-greta-hoffman-7728077.jpg

LOCATIE

CONTACT

pexels-fox-212324.jpg
Contact
bottom of page