top of page

Van Kollenbergboeren naar HarteveldtOp zondag 18 juli kwam de Kerngroep Kollenbergboeren samen op de Kollenberg, om daar al snel afscheid te nemen van Kollenbergboeren als naam voor dit initiatief. Er is een nieuwe naam te weten (Boerderij) Harteveldt. Een naam die beter past bij de locatie van de boerderij in het hart van de gemeente, in het hart van veel mensen, verbindend, kloppend!


Drie werkgroepen

Inmiddels zijn er drie werkgroepen van start gegaan die samen de schouders zetten onder de daadwerkelijke realisatie van de gemeenschapsboerderij. Er is een groep 'ledenwerving en communicatie' actief, een groep 'organisatie' die zich met de oprichting van de coöperatie bezighoudt en een werkgroep 'boerderij'. Die laatste groep buigt zich over over zaken als het teeltplan, de distributie en de daadwerkelijke inrichting van de akkers (voorzien in het voorjaar van 2022).

Zie je net als tientallen huishoudens in de regio boerderij Harteveldt ook graag komen? Dan kun je om te beginnen de intentieverklaring tekenen. En verder is alle hulp meer dan welkom. Dus wil je (tijdelijk) bijdragen aan de ledenwerving, communicatie of de oprichting en realisatie van de gemeenschapsboerderij, mail dan naar info@Harteveldt.nl.

bottom of page