top of page

Mijlpaal bereikt: 100 leden!

Ruim 5 weken geleden hebben we Harteveldt opengesteld voor nieuwe leden en vandaag hebben we ons honderdste lid mogen verwelkomen! Op naar de 150!

Hard gewerkt Door een groot aantal vrijwilligers is de afgelopen periode keihard gewerkt om dit succes te bereiken. Er zijn bijna 10.000 flyers bezorgd in de omgeving, er zijn twee infoborden geplaatst, er is een Instagram account gevuld, er is een teeltplan gemaakt, er heeft afstemming plaatsgevonden met de gemeente en de omwonenden, er is een waterput geslagen, het eerste materieel is aangeschaft, er is stallingsruimte geregeld, de voorbereidingen voor de ledenvergadering zijn in volle gang en, last but not least: boer Glenn is gestart met het bewerken van het land. Kortom: eigenlijk te veel om op te noemen, maar vele handen maken licht werk en er melden zich steeds meer leden om een handje te helpen. Daar zijn we heel blij mee!


1e Algemene Ledenvergadering op 31 mei

Alle leden hebben inmiddels de uitnodiging ontvangen voor onze eerste echte Algemene Ledenvergadering op 31 mei. We hopen hier met zoveel mogelijk leden in levende lijve kennis te kunnen maken. Word je deze week nog lid, dan ben je alsnog van harte welkom. Probeer vooraf wel nog even de meegestuurde stukken door te nemen en eventuele vragen vooraf per mail te stellen voor een soepel verloop van de vergadering.

Tijdens de vergadering nemen we je mee in het ontstaan van Harteveldt, onze visie en onze doelen, bespreken we onze statuten en het huishoudelijk reglement (en stellen deze vast), presenteren we onze boer en het teeltplan en stellen we de begroting (en daarmee de contributie) voor komend dit seizoen vast.

Ook worden de bestuursleden formeel benoemd in deze vergadering.

Heb je interesse in een rol als aspirant-bestuurslid of als lid van een werkgroep of commissie: laat het ons

weten!


Tot de 31e!

bottom of page