top of page

Kartrekkers samen, zicht op een mooie locatie

Donderdagavond was de eerste (online) samenkomst van de kandidaat-kartrekkers van Kollenbergboeren. Het was een mooie avond waarin 9 kartrekkers elkaar hebben leren kennen. Aan het eind van de avond was iedereen nog aan boord, betrokken en positief gestemd.


Na het kennismakingsrondje bleek dat er een mooie mix van mensen klaar staat om zich in te zetten voor het initiatief. Man, vrouw, jong, oud en met een mooie variatie aan overtuigingen, ervaringen, expertises en netwerk. Verder is De Haese gepresenteerd, een samenwerking van Heijmans Vastgoed en projectontwikkelaar BPD. De Haese ontwikkelt een nieuwe woonwijk tussen Sittard en Geleen (lees verder onder het kaartje).


Ten zuiden van dit project en ten noorden van de bebouwde kom van Geleen is zo’n 13 hectare beschikbaar waarop de coöperatieve boerderij zou kunnen landen.


Als de coöperatieve boerderij daar voet aan de grond krijgt, heeft dat een aantal voordelen. Zo kan er werk met werk worden gemaakt, kan De Haese een aantal (voor)investeringen voor haar rekening nemen en wil de projectontwikkelaar 40 certificaten ‘afromen’. Deze kunnen later beschikbaar komen voor nieuwe bewoners. De kartrekkers zagen deze voordelen ook, en werden blij van de mooie verbindende locatie, zo tussen Sittard, Geleen en Munstergeleen.


Hoe nu verder

Iedereen die zich ooit heeft aangemeld als kandidaat-kartrekker wordt uitgenodigd voor een tweede bijeenkomst, hopelijk live. Daarna wordt zo snel mogelijk een juridische entiteit opgericht, een coöperatie. Ook gaat werk gemaakt worden van de werving van leden en de verdere planvorming. Onder meer via deze site houden we je daarvan op de hoogte.

bottom of page