2022 04 Logo Harteveldt FINAL_Tekengebied 1.png

ORGANISATIE

Alle leden van Harteveldt zijn gezamenlijk eigenaar van de coöperatie. Minimaal eens per jaar komen de leden samen in een algemene ledenvergadering. Daar stemmen we onder meer over de begroting, stellen we de contributie vast, nemen we beslissingen over de koers van het bedrijf of het doen van investeringen. Ook benoemt de ledenvergadering uit haar midden minimaal vijf en maximaal negen bestuursleden.
De eerste algemene ledenvergadering heeft plaatsgevonden op 31 mei 2022 en hier waren meer dan 100 leden aanwezig.

 

Het bestuur zorgt onder andere voor een (financieel) gezonde coöperatie, is de schakel tussen leden en de boer (en omgekeerd) en verzorgt de algemene ledenvergadering. Het bestuur kan daarnaast besluiten om adviescommissies in te stellen, bestaande uit leden die het bestuur adviseren op verschillende vlakken.