top of page
2022 04 Logo Harteveldt FINAL_Tekengebied 1.png

LOCATIE

De percelen van Harteveldt zijn gelegen binnen het toekomstige Landschapspark Middengebied-Oost tussen Sittard en Geleen. Links op de afbeelding loopt de Rijksweg, onder is de bestaande bebouwing van Geleen zichtbaar en bovenin wordt de komende jaren de woonwijk  Nieuw-Absbroek ontwikkeld.

 

In het voorjaar van 2022 zijn we gestart op  twee percelen, met een totale grootte van ruim 1,5 hectare, die we de pachten van de gemeente Sittard-Geleen. Sinds het voorjaar van 2023 is hier een derde perceel aan toegevoegd, waarmee het totale oppervlak nu circa 2,5 hectare bedraagt.

Elke zaterdag kunnen leden (bij voorkeur met de fiets) hun oogst komen ophalen. In onderling overleg is het ook mogelijk dat leden elkaars pakket meenemen, zodat niet iedereen iedere zaterdag hoeft te komen. Voorlopig vindt de uitlevering iedere zaterdag plaats op de markt in Munstergeleen, omdat er bij ons veld nog onvoldoende gelegenheid is om een kraampje op te zetten en auto’s en fietsen te parkeren.

Zodra deze ruimte wel beschikbaar is zal de uitlevering bij ons veld gaan plaatsvinden, zodat onze leden ook allemaal verbonden raken met de plek waar hun groente geteeld wordt.

Contact
bottom of page