top of page
2022 04 Logo Harteveldt FINAL_Tekengebied 1.png

LOCATIE

De twee percelen die we de komende twee jaar pachten van de gemeente Sittard-Geleen zijn weergegeven op dit kaartje. Het zijn de middelste twee percelen van 0,97 en 0,46 hectare, geprojecteerd in het conceptplan voor de uiteindelijke inrichting van het landschapspark Middengebied Oost, waar Harteveldt naar verwachting onderdeel van gaat uitmaken.

Rechts loopt de spoorlijn Sittard-Heerlen, links de Rijksweg, onder is de bestaande bebouwing van Geleen zichtbaar en bovenin wordt de komende jaren een nieuwe woonwijk ontwikkeld.

Elke zaterdag kunnen leden (bij voorkeur met de fiets!) hun oogst komen ophalen. In onderling overleg is het ook mogelijk dat leden elkaars pakket meenemen, zodat niet iedereen iedere zaterdag hoeft te komen. Voorlopig vindt de uitlevering iedere zaterdag plaats op de markt in Munstergeleen, omdat er bij ons veld nog onvoldoende gelegenheid is om een kraampje op te zetten en auto’s en fietsen te parkeren. Zodra deze ruimte wel beschikbaar is zal de uitlevering bij ons veld gaan plaatsvinden, zodat onze leden ook allemaal verbonden raken met de plek waar hun groente geteeld wordt.

Afbeelding Percelen Harteveld.png
Contact
bottom of page