2022 04 Logo Harteveldt FINAL_Tekengebied 1.png

LOCATIE

De twee percelen die we de komende twee jaar pachten van de gemeente Sittard-Geleen zijn weergegeven op dit kaartje. Het zijn de middelste twee percelen van 0,97 en 0,46 hectare, geprojecteerd in het conceptplan voor de uiteindelijke inrichting van het landschapspark Middengebied Oost, waar Harteveldt naar verwachting onderdeel van gaat uitmaken.

Rechts loopt de spoorlijn Sittard-Heerlen, links de Rijksweg, onder is de bestaande bebouwing van Geleen zichtbaar en bovenin wordt de komende jaren een nieuwe woonwijk ontwikkeld.

Elke zaterdag kunnen leden (bij voorkeur met de fiets!) hun oogst komen ophalen. In onderling overleg is het ook mogelijk dat leden elkaars pakket meenemen, zodat niet iedereen iedere zaterdag hoeft te komen. 

We werken nog uit hoe de uitlevering er precies uit gaat zien, maar het belooft in ieder geval een gezellig moment te worden waar leden elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen.
 

Afbeelding Percelen Harteveld.png