2022 04 Logo Harteveldt FINAL_Tekengebied 1.png

COMMISSIES
 

Kascontrole

Deze commissie adviseert de ALV over het door het bestuur gevoerde financiële beleid.

Na de financiële jaarafsluiting wordt de commissie door de penningmeester verzocht de jaarstukken te controleren. De commissie legt haar bevindingen vast in een verslag aan de ALV.

 

Bodemadvies

Deze commissie adviseert het bestuur en de boer hoe te werken met de grond om een optimaal resultaat te verkrijgen ten aanzien van de doelstelling van de coöperatie om zo biologisch mogelijk onze groenten te telen met behoud van een goede opbrengst.

 

Activiteiten

De activiteitencommissie organiseert activiteiten, in samenhang met het telen en distribueren van onze groenten, die zorgen voor een sociale binding in de organisatie. Dit met de doelstelling dat het voor de leden ook leuk is en blijft om zich in te zetten voor Harteveldt.

Duidelijk mag zijn dat de inzet van vele leden ervoor zorgt dat de coöperatie voor een goede prijs groenten zal kunnen blijven leveren aan de leden. Wanneer leden interesse hebben om aan een van deze commissies deel te nemen dan kan dit verzoek worden gestuurd naar info@harteveldt.nl.