top of page
2022 04 Logo Harteveldt FINAL_Tekengebied 1.png

COMMISSIES
 

De vrijwillige inzet die onze leden leveren zorgt er mede voor dat de coöperatie voor een redelijke prijs groenten kan blijven leveren aan de leden. Een van de manieren om een bijdrage te leveren is deelname in een van onderstaande commissies die het bestuur en/of de boer adviseren op verschillende gebieden. Wanneer leden interesse hebben om aan een van onderstaande commissies deel te nemen dan kan dit kenbaar worden gemaakt via: info@harteveldt.nl.

 

Kascontrole

Deze commissie adviseert de ALV over het door het bestuur gevoerde financiële beleid.

Na de financiële jaarafsluiting wordt de commissie door de penningmeester verzocht de jaarstukken te controleren. De commissie legt haar bevindingen vast in een verslag aan de ALV.

Aanspreekpunt voor de kascontrolecommissie is onze penningmeester Casper Bruens

 

Bodemadvies

Deze commissie adviseert het bestuur en de boer hoe om te gaan met de bodem om een optimaal resultaat te verkrijgen ten aanzien van de doelstelling van de coöperatie om zo biologisch mogelijk onze groenten te telen met behoud van een goede opbrengst.

Aanspreekpunt voor de bodemadviescommissie is onze tuinder Glenn Coenen

 

Activiteiten

De activiteitencommissie organiseert activiteiten, in samenhang met het telen en distribueren van onze groenten, die zorgen voor sociale binding tussen de leden. Dit met de doelstelling dat het voor de leden ook leuk is en blijft om zich in te zetten voor Harteveldt.

Aanspreekpunt voor de activiteitencommissie Marlou Schobben

.

Contact
bottom of page