top of page
2022 04 Logo Harteveldt FINAL_Tekengebied 1.png

HARTEVELDT
 

In het voorjaar van 2022 is in het hart van Sittard-Geleen coöperatieve tuinderij Harteveldt van start gegaan. Harteveldt is een coöperatie die duurzaam voedsel verbouwt voor haar leden. Als lid van deze gemeenschap ben je mede-eigenaar van dit mooie bedrijf. Alle leden delen met elkaar zowel de kosten, als alle opbrengsten (de producten van het land).

Perceel

We zijn eind april gestart voor een periode van minimaal twee jaar op twee percelen van samen ruim 15.000 vierkante meter. Dat is genoeg om 150 huishoudens een groot deel van het jaar van groenten en kruiden te voorzien. Na een tussentijdse evaluatie met de gemeente en aanwonenden hopen we de komende jaren op een groter oppervlak nog meer groenten en ook fruit te gaan telen.

Tuinder

Leden hoeven niet zelf voor tuinder te spelen. Een professionele tuinder doet het meeste werk. Onze tuinder zorgt in opdracht van de coöperatie voor de duurzame teelt van gezonde producten. Hij is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op het bedrijf. Als leden graag een handje willen helpen, dan wordt dat ontzettend gewaardeerd, maar het is niet verplicht. Meehelpen kan op het land, maar ook rond de distributie, de communicatie, als bestuurslid of in de organisatie van ledenactiviteiten.

Investeringen en inleg

Om lid te worden van de coöperatie  investeert ieder huishouden eenmalig 1.000 euro (eenpersoons huishoudens betalen 500 euro). De helft van dit bedrag betaal je bij de start van je lidmaatschap. Hiermee beschikken we over voldoende budget voor de benodigde investeringen. De inleg besteden we aan de inrichting van de percelen, het doen van een aantal investeringen en de opstart van het bedrijf en de coöperatie. Op het moment dat we meer gronden in gebruik gaan nemen (en dus meer investeringen nodig zijn) wordt het tweede deel van de inleg pas geïnd. Mocht je na enige tijd willen stoppen, dan is het onder een aantal voorwaarden mogelijk om je inleg terug te krijgen. Als het inleggeld een belemmering is om direct mee te doen, neem dan gerust contact op met onze penningmeester voor het bespreken van een oplossing op maat.

Contributie

Het geld dat nodig is om het bedrijf vervolgens te laten draaien, brengen de leden bijeen door het betalen van de wekelijkse contributie per ‘mond’. Elk huishouden dat lid is, bepaalt zelf hoeveel monden het afneemt en dus hoeveel contributie je als huishouden betaalt. De wekelijkse oogst verdelen we over de monden. Ben je lid met meer monden, dan krijg je meer producten. Het aantal monden hoeft overigens niet gelijk te zijn aan de grootte van je huishouden. De wekelijkse contributie bedraagt € 6,00 per ‘mond’. Dit bedrag is gebaseerd op de begroting waarin kosten voor de boer, pacht, inhuur extra arbeid, advies en plant- en zaaigoed zijn opgenomen. Het contributiebedrag kan elk jaar beperkt wijzigen op basis van de begroting voor het komende jaar. Het besluit hierover staat telkens op de agenda voor de algemene ledenvergadering. Elk lid wordt daarvoor uitgenodigd.

Samen ondernemen

Het is belangrijk om je te realiseren dat de hoeveelheid en het soort voedsel dat van het land komt varieert over de seizoenen. De contributie is echter voor het hele jaar gelijk. Je bent dus geen consument bij Harteveldt, maar mede-eigenaar en -ondernemer. 
Gedurende de eerste jaren vullen we onze eigen oogst aan met biologisch fruit, aardappelen en wintergroenten uit de regio. Zo kunnen we vanaf het begin ieder lid een zo compleet mogelijk pakket aanbieden. Uiteindelijk willen we overstappen naar alleen producten uit eigen teelt.

Duurzaam in alle opzichten 

De manier waarop coöperatie Harteveldt haar tuinderij runt, staat garant voor gezond, duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel uit het seizoen. Maar behalve dat, levert Harteveldt ook een bijdrage aan meer natuur, een betere bodem, een prettige woonomgeving en meer onderlinge verbinding. Want samen met elkaar voedsel produceren is leuk, leerzaam en verleidt je om te bouwen aan een duurzame mini-samenleving waar je (wellicht) oude bekenden treft en nieuwe vrienden maakt.

EENMALIGE
INLEG

 

De leden leggen per huishouden eenmalig 1.000 euro in voor de oprichting en realisatie van de coöperatie. Als je besluit te stoppen kun je je inleg onder voorwaarden terugkrijgen.

WEKELIJKSE 

CONTRIBUTIE

 

Het geld dat nodig is om het bedrijf vervolgens te laten draaien brengen de leden bijeen door het betalen van de wekelijkse contributie van ongeveer 6 euro per mond. Dit bedrag is gebaseerd op de begroting die door de leden samen wordt vastgesteld.

OPBRENGSTEN 
VERDELEN

 

Al het gezonde voedsel dat wordt geproduceerd, wordt verdeeld onder de leden. Je kunt rekenen op een grote diversiteit aan groenten en fruit, variërend per seizoen.

SAMEN
EIGENAAR

 

Alle leden van Harteveldt zijn gezamenlijk eigenaar van het bedrijf en bepalen ook samen de koers. De leden bepalen wat ze willen eten en hoe dat geproduceerd wordt. Een bestuur vertegenwoordigt en communiceert namens de leden.

Contact
bottom of page