Boerderij Harteveldt i.o.

In het hart van gemeente Sittard-Geleen, gaat in het voorjaar van 2022 de coöperatieve boerderij Harteveldt van start. Deze kan naar verwachting ongeveer 500 inwoners uit de gemeente en omliggende plaatsen voorzien van duurzaam geproduceerde verse groenten en heerlijk fruit. Harteveldt komt voort uit het regionale concept dat bekend stond onder de naam Kollenbergboeren.

 

Als lid van de coöperatie betaal je straks eenmalig een nog te bepalen bedrag. Dit geld is bestemd voor de op- en inrichting van de boerderij. Verder is er al een boer in beeld die in dienst van de coöperatie verantwoordelijk is voor de gezonde teelt en het beheer van het land. Het salaris van de boer, de huur van het land en alle andere kosten worden met elkaar gedeeld. Datzelfde geldt vanzelfsprekend voor de oogst aan groenten, kruiden en fruit.

Op dit moment werkt een groep mensen aan de oprichting van de coöperatie, de inrichting van de boerderij en het werven van leden.

Meer dan groenten en fruit

De manier waarop Boerderij Harteveldt wil gaan werken, staat garant voor gezond, duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel uit het seizoen. Maar het levert ook een bijdrage aan meer natuur, een betere bodem, een prettiger woonomgeving en meer onderlinge verbinding. Want met elkaar voedsel produceren is leuk, leerzaam en verleid je om te bouwen aan een duurzame minisamenleving waar je gewoon blij van wordt.

Locatie

Voor de boerderij is minimaal 5 hectare beschikbaar tussen de bebouwde kom van Geleen en de ten noorden daarvan te ontwikkelen nieuwbouwwijk.


Ik heb een vraag

Houd me op de hoogte