top of page
2022 04 Logo Harteveldt FINAL_Tekengebied 1.png

HARTEVELDT
 

In het voorjaar van 2022 is in het hart van Sittard-Geleen coöperatieve tuinderij Harteveldt van start gegaan. Harteveldt is een coöperatie die een duurzame manier biologisch gezond voedsel verbouwt voor haar leden. De leden van deze gemeenschap zijn mede-eigenaar van dit mooie bedrijf. Alle leden delen met elkaar de opbrengsten (producten van het land), de investeringen, de kosten en risico’s. De kwaliteit wordt gewaarborgd doordat de coöperatie een geschoolde tuinder in dienst heeft met goede arbeidsvoorwaarden, welke zorgt voor de bewerking van het land, de aanplant van de groenten, het onderhoud van het land en de oogst van de groenten. 

Met deze aanpak wil Harteveldt een bijdrage leveren in de innovatie van de voedselketen en het stimuleren van het gebruiken van gezonde voeding bij de inwoners van Sittard-Geleen.

Harteveldt levert haar leden biologische groenten tegen aantrekkelijke prijzen ondanks de kleine productie organisatie. Dit maakt zij mogelijk door de vrijwillige inzet van vele van haar leden. Hierdoor ontstaat tevens een sociale interactie van mensen met ideeën over goede voeding. Harteveldt zoek tevens naar de mogelijkheid om mensen met een smalle beurs toegang te bieden tot de organisatie.

Perceel

We zijn in april 2022 gestart voor een periode van minimaal twee jaar op twee percelen van samen bijna 2 hectare. Dat is genoeg om 170 huishoudens een groot deel van het jaar van groenten en kruiden te voorzien. Dit ledenaantal was snel bereikt, waarna we een wachtlijst hebben ingesteld. Vanaf het seizoen 2023 hebben we de beschikking over een derde perceel, waarmee het totale oppervlak waarop we kunnen telen ruim 2,5 hectare bedraagt. We kunnen voor dit seizoen dan ook weer een aantal extra leden toelaten.

Tuinder

Leden hoeven niet zelf voor tuinder te spelen. Een professionele tuinder doet het meeste werk. Onze tuinder zorgt in opdracht van de coöperatie voor de duurzame teelt van gezonde producten. Hij is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op het bedrijf. Als leden graag een handje willen helpen, dan wordt dat ontzettend gewaardeerd, maar het is niet verplicht. Meehelpen kan op het land, maar ook rond de distributie, de communicatie, als bestuurslid of in de organisatie van ledenactiviteiten.

Investeringen en inleg

Om lid te worden van de coöperatie  investeert ieder huishouden eenmalig 1.000 euro (eenpersoons huishoudens betalen 500 euro). De helft van dit bedrag betaal je bij de start van je lidmaatschap. Hiermee beschikken we over voldoende budget voor de benodigde investeringen. De inleg besteden we aan de inrichting van de percelen, het doen van een aantal investeringen en de opstart van het bedrijf en de coöperatie. Op het moment dat we meer gronden in gebruik gaan nemen (en dus meer investeringen nodig zijn) wordt het tweede deel van de inleg pas geïnd. Mocht je na enige tijd willen stoppen, dan is het onder een aantal voorwaarden mogelijk om je inleg terug te krijgen. Als het inleggeld een belemmering is om direct mee te doen, neem dan gerust contact op met onze penningmeester voor het bespreken van een oplossing op maat.

Contributie

Het geld dat nodig is om het bedrijf vervolgens te laten draaien, brengen de leden bijeen door het betalen van de wekelijkse contributie per ‘mond’. Elk huishouden dat lid is, bepaalt zelf hoeveel monden het afneemt en dus hoeveel contributie je als huishouden betaalt. De wekelijkse oogst verdelen we over de monden. Ben je lid met meer monden, dan krijg je meer producten. Het aantal monden hoeft overigens niet gelijk te zijn aan de grootte van je huishouden. De maandelijkse contributie bedraagt € 26,00 per ‘mond’. Dit bedrag is gebaseerd op de begroting waarin kosten voor de boer, pacht, inhuur extra arbeid, advies en plant- en zaaigoed zijn opgenomen. Het contributiebedrag kan elk jaar beperkt wijzigen op basis van de begroting voor het komende jaar. Het besluit hierover staat telkens op de agenda voor de algemene ledenvergadering. Elk lid wordt daarvoor uitgenodigd.

Samen ondernemen

Het is belangrijk om je te realiseren dat de hoeveelheid en het soort voedsel dat van het land komt varieert over de seizoenen. De contributie is echter voor het hele jaar gelijk. Je bent dus geen consument bij Harteveldt, maar mede-eigenaar en -ondernemer. 
Gedurende de eerste jaren vullen we onze eigen oogst aan met biologisch fruit, aardappelen en wintergroenten uit de regio. Zo kunnen we vanaf het begin ieder lid een zo compleet mogelijk pakket aanbieden. Uiteindelijk willen we overstappen naar alleen producten uit eigen teelt.

Duurzaam in alle opzichten 

De manier waarop coöperatie Harteveldt haar tuinderij runt, staat garant voor gezond, duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel uit het seizoen. Maar behalve dat, levert Harteveldt ook een bijdrage aan meer natuur, een betere bodem, een prettige woonomgeving en meer onderlinge verbinding. Want samen met elkaar voedsel produceren is leuk, leerzaam en verleidt je om te bouwen aan een duurzame mini-samenleving waar je (wellicht) oude bekenden treft en nieuwe vrienden maakt.

EENMALIGE
INLEG

 

De leden leggen per huishouden eenmalig 1.000 euro in voor de oprichting en realisatie van de coöperatie. Als je besluit te stoppen kun je je inleg onder voorwaarden terugkrijgen.

MAANDELIJKSE

CONTRIBUTIE

 

Het geld dat nodig is om het bedrijf vervolgens te laten draaien brengen de leden bijeen door het betalen van de maandelijkse contributie van 26 euro per mond. Dit bedrag is gebaseerd op de begroting die door de leden samen wordt vastgesteld.

OPBRENGSTEN 
VERDELEN

 

Al het gezonde voedsel dat wordt geproduceerd, wordt verdeeld onder de leden. Je kunt rekenen op een grote diversiteit aan groenten en fruit, variërend per seizoen.

SAMEN
EIGENAAR

 

Alle leden van Harteveldt zijn gezamenlijk eigenaar van het bedrijf en bepalen ook samen de koers. De leden bepalen wat ze willen eten en hoe dat geproduceerd wordt. Een bestuur vertegenwoordigt en communiceert namens de leden.

bottom of page